Pravidla

Zásady a pravidla pro 13. ročník 2019

1. Název série
Pohár Orlických hor – Dynastar Lange Cup, přebor Pardubického kraje 2019

2. Pořadatelé a termíny

Ski park Červená voda, Ski klub České Petrovice, TJ Čenkovice, Kometa Brno, TJ Sokol Deštné, Ski klub Ústí nad Orlicí.

Termínová listina je vyvěšena na webových stránkách Poháru Orlických hor- www.poharoh.cz. Případné změny termínů jednotlivých závodů budou oznámeny tamtéž.

3. Propozice

Zajišťuje pořadatel každého závodu. V propozicích musí být uvedeno, že se jedná o závod série závodů Pohár Orlických hor –Dynastar Lange cup, přebor Pardubického kraje a odkaz na další závod série (datum, název, místo a webové stránky). Propozice musí být uveřejněny na webu POH. V propozicích taky musí být instrukce pro případ zrušení závodu. Každý pořadatel zašle v tomto termínu propozice V. Bryndovi e-mailem na adresu brynda@vvs.cz

4. Kategorie

Dle Soutěžního řádu OSÚ AD SLČR (dále jen SŘ): U10-U-16 dívky, chlapci.

5. Disciplina

Obří slalom. Dle SŘ AD SLČR – kategorie „C“ veřejný závod – jedno kolo OS kat PAP, PZ, a dvě kola, pokud časové podmínky dovolí, obě žákovské kategorie.

6. Bezpečnost

Podle platných pravidel SLČR a soutěžního řádu musí každý závodník používat ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu. Žákovské kategorie od roku 2017, závodníci i předjezdci jsou povinni nosit ochrannou přilbu, která odpovídá specifikacím závodního vybavení FIS. Závodníci i jejich doprovod se účastní na své vlastní nebezpečí.

7. Losování

Losování probíhá automaticky po uzavření termínu přihlášek tak, že prvních 15 závodníků podle získaných bodů v každé kategorii se losuje a dalším se přiděluje startovní číslo podle dosavadního pořadí v daném ročníku. Pro první závod se losují všichni.

8. Startovné

200,- Kč / osoba a závod.

7. Hodnoceni jednotlivých závodů

Místo Body Místo Body Místo Body
1. 100 11. 24 21. 10
2. 80 12. 22 22. 9
3. 60 13. 20 23. 8
4. 50 14. 18 24. 7
5. 45 15. 16 25. 6
6. 40 16. 15 26. 5
7. 36 17. 14 27. 4
8. 32 18. 13 28. 3
9. 29 19. 12 29. 2
10. 26 20. 11 30. 1

9. Celkové hodnocení

Pořadí se určuje dle získaných bodů z jednotlivých závodů a to maximálně ze čtyř nejlepších bodových hodnocení.V případě rovnosti bodů se jako další kriterium bere lepší dosažené umístění v těchto čtyřech započítaných závodech.V případě stejného umístění ve všech čtyřech započítaných závodech rozhodne lepší dosažené umístění v pátém, případně šestém .Do celkového hodnocení se započítá jen závodník, který se zúčastní (odstartuje) minimálně dvou závodů seriálu POH

10. Vyhlašování

Vyhlašovat se bude minimálně prvních 6 v kategoriích přípravka a předžáci a první tři v žákovských kategoriích. Všichni obdrží věcně ceny a diplomy. První tři v kat. PAP a PZ medaile a poháry. Medaile a poháry dostanou i první tři žáci a žákyně.

Pořadatel posledního závodu zajišťuje celkové vyhlášení a předání pohárů celé série. Na celkové vyhlášení by měly být zajištěny ceny podobné jako v minulých letech , v případě že nebudou, bude dále se všemi pořadateli jednáno.

11. Výsledky

Po skončení každého závodu předá měřící skupina Říčky výsledkovou listinu s doplněnými body neprodleně Ing. Bryndovi, který jí odešle pořadateli závodu a umístí na stránky POH. Pořadatel daného závodu jí rovněž neprodleně umístí na stránky SLČR ve formátu .pdf. Na stránkách POH bude rovněž bezprostředně po skončení závodu umístěna průběžná listina bodů.

12. Stavitelé

První kola staví „domácí“ stavitel, 2 kola „cizí“ dle předchozí dohody. Stavitel musí být odborně schopný postavit trať dle pravidel a trendů alpského lyžování.

13. Ostatní

Minimální požadavky na materiál: funkční kloubové tyče o průměru maximálně 27 mm, elektronická časomíra, výsledková tabule, ozvučení cílového prostoru.

Zapsal dle shody na poradě organizátorů 20. 9. 2018 Ing. Václav Brynda