Pravidla

Soutěžní řád – zásady a pravidla pro 15. ročník 2021

1. Název série
Pohár Orlických hor – Dynastar Lange Cup, přebor Pardubického kraje 2021

2. Pořadatelé a termíny

Ski park Červená voda, Ski klub České Petrovice, TJ Čenkovice, Kometa Brno, TJ Sokol Deštné, Ski klub Ústí nad Orlicí.

Termínová listina je vyvěšena na webových stránkách Poháru Orlických hor- http://www.poharoh.cz/zavody/. Případné změny termínů jednotlivých závodů budou oznámeny tamtéž.

3. Propozice

Zajišťuje pořadatel každého závodu. V propozicích musí být uvedeno, že se jedná o závod série závodů Pohár Orlických hor –Dynastar Lange cup, přebor Pardubického kraje a odkaz na další závod série (datum, název, místo a webové stránky). Propozice musí být uveřejněny na webu POH a na stránkách OSÚ AD SL ČR – kalendář závodů. V propozicích taky musí být instrukce pro případ zrušení závodu. Každý pořadatel zašle v tomto termínu propozice Ing. V. Bryndovi e-mailem na adresu brynda@vvs.cz

4. Kategorie

U10 – U16 dívky, chlapci.

5. Disciplina

Obří slalom.  Veřejný závod – jedno kolo GS, kat přípravka, předžactvo  a dvě kola GS pokud časové podmínky dovolí (bude rozhodnuto na poradě vedoucích družstev) obě žákovské kategorie.

6. Bezpečnost

Všichni účastníci (včetně doprovodu) se účastní na vlastní nebezpečí.

každý závodník musí používat ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu. Žákovské kategorie, závodníci i předjezdci jsou povinni nosit ochrannou přilbu, která odpovídá specifikacím závodního vybavení FIS.

7. Losování

Losování probíhá neprodleně po uzavření přihlášek na daný závod tak, že prvních 15 závodníků podle získaných bodů v každé kategorii se losuje a dalším se přiděluje startovní číslo podle dosavadního pořadí v daném ročníku. Pro první závod se losují všichni.

8. Startovné

200,- Kč / osoba a závod.

7. Hodnoceni jednotlivých závodů

Místo Body Místo Body Místo Body
1. 100 11. 24 21. 10
2. 80 12. 22 22. 9
3. 60 13. 20 23. 8
4. 50 14. 18 24. 7
5. 45 15. 16 25. 6
6. 40 16. 15 26. 5
7. 36 17. 14 27. 4
8. 32 18. 13 28. 3
9. 29 19. 12 29. 2
10. 26 20. 11 30. 1

9. Celkové hodnocení

Pořadí se určuje dle získaných bodů z jednotlivých závodů a to maximálně ze čtyř nejlepších bodových hodnocení. V případě rovnosti bodů se jako další kritérium bere lepší dosažené umístění v  těchto čtyřech započítaných závodech. V případě stejného umístění ve všech čtyřech započítaných závodech rozhodne lepší dosažené umístění v pátém, případně šestém závodě. Do celkového hodnocení se započítá jen závodník, který se zúčastní (odstartuje) minimálně dvou závodů seriálu POH

10. Vyhlašování

Vyhlašovat se bude minimálně  prvních 6 v kategoriích přípravka a předžáci a první tři v žákovských kategoriích. Všichni obdrží věcně ceny a diplomy. První tři v kat. přípravka a předžáci medaile a poháry. Medaile a poháry dostanou i první tři žáci a žákyně.

Po vyhlášení výsledků posledního závodu v Říčkách provede OSÚ AD SL Pa kraje s Krajským úřadem v Pardubicích a zástupce fa Breton celkové vyhlášení a předání věcných cen a pohárů celé série závodů 13. ročníku. Na celkové vyhlášení by měly být zajištěny ceny podobné jako v minulých ročnících..

10.1. Vyhlášení celkových výsledků 14. ročníku proběhne při prvním závodě POH2021.

11. Výsledky

Výsledky se zobrazují on line na live streamu během probíhajícího závodu, jako neoficiální a ihned po schválení výsledkové listiny, tedy bezodkladně po dojetí každé kategorie i na webu POH

12. Stavitelé

První kolo staví „domácí“ stavitel, druhé kolo „cizí“ dle dohody na poradě vedoucích družstev před závodem. Stavitel musí být odborně způsobilý postavit trať dle pravidel a trendů alpského lyžování v mládežnických kategoriích.

13. Ostatní

Minimální požadavky na materiál: funkční kloubové tyče 27 mm, elektronická časomíra,  ozvučení cílového prostoru.