Pravidla

Soutěžní řád – zásady a pravidla pro 18. ročník 2024

1. Název série

Pohár Orlických hor – Dynastar Lange Cup, přebor Pardubického kraje 2024

2. Pořadatelé a termíny

Horský resort Buková hora spolu se Skiteamem Česká Třebová, Ski klub České Petrovice, TJ Čenkovice, Kometa Brno, TJ Sokol Deštné, Ski klub Ústí nad Orlicí.

Termínová listina je vyvěšena na webových stránkách Poháru Orlických hor- https://www.poharoh.cz/zavody/. Případné změny termínů jednotlivých závodů budou oznámeny tamtéž.

3. Propozice

Zajišťuje pořadatel každého závodu. V propozicích musí být uvedeno, že se jedná o závod série závodů Pohár Orlických hor –Dynastar Lange cup, přebor Pardubického kraje. Propozice musí být uveřejněny na webu POH a případně i na stránkách OSÚ AD SL ČR – kalendář závodů. V propozicích taky musí být instrukce pro případ zrušení závodu. Každý pořadatel zašle v tomto termínu propozice Václavu Kánskému, e-mailem na adresu: vaclav.kansky@seznam.cz
Ředitel závodu nebo hlavní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčí specialista /RoLZ- SP/ popř. trenéra II. třídy.

4. Kategorie

U10-U16 dívky, chlapci.

5. Disciplína

Obří slalom – veřejný závod – jedno kolo GS, kat .přípravka, předžactvo a dvě kola GS pokud časové podmínky dovolí (bude rozhodnuto na poradě vedoucích družstev) obě žákovské kategorie.

6. Bezpečnost
Všichni účastníci (včetně doprovodu) se účastní na vlastní nebezpečí. Podle platných Pravidel lyžařských závodů v alpských disciplínách SLČR a Upřesnění pro pořádání závodů kategorie „C“, musí každý závodník používat ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, která odpovídá specifikacím závodního vybavení FIS. Závodníkům se doporučuje používat chrániče zad upevněné břišním pásem.

7. Losování

Losování probíhá neprodleně po uzavření přihlášek na daný závod tak, že prvních 15 závodníků podle získaných bodů v každé kategorii se losuje a dalším se přiděluje startovní číslo podle dosavadního pořadí v daném ročníku. Pro první závod se losují všichni.

8. Startovné

300,- Kč / osoba a závod.

7. Hodnoceni jednotlivých závodů

Místo Body Místo Body Místo Body
1. 100 11. 24 21. 10
2. 80 12. 22 22. 9
3. 60 13. 20 23. 8
4. 50 14. 18 24. 7
5. 45 15. 16 25. 6
6. 40 16. 15 26. 5
7. 36 17. 14 27. 4
8. 32 18. 13 28. 3
9. 29 19. 12 29. 2
10. 26 20. 11 30. 1

9. Celkové hodnocení

Pořadí se určuje dle získaných bodů z jednotlivých závodů a to maximálně ze čtyř nejlepších bodových hodnocení. V případě rovnosti bodů se jako další kritérium bere lepší dosažené umístění v těchto čtyřech započítaných závodech. V případě stejného umístění ve všech čtyřech započítaných závodech rozhodne lepší dosažené umístění v pátém, případně šestém závodě. Do celkového hodnocení se započítá jen závodník, který se zúčastní (odstartuje) minimálně dvou závodů seriálu POH

10. Vyhlašování

Vyhlašovat se bude minimálně prvních 6 v kategoriích přípravka a předžáci a první tři v žákovských kategoriích. Všichni obdrží věcně ceny a diplomy. První tři v kategorii přípravka a předžáci medaile a poháry. Medaile a poháry dostanou i první tři žáci a žákyně.
Po vyhlášení výsledků posledního závodu v Říčkách v Orlických horách provede OSÚ AD SL Pa kraje s Krajským úřadem v Pardubicích a zástupce fa Breton celkové vyhlášení a předání věcných cen a pohárů celé série závodů 17. ročníku. Na celkové vyhlášení by měly být zajištěny ceny podobné jako v minulých ročnících.

11. Výsledky

Výsledky se zobrazují on-line na live streamu během probíhajícího závodu, jako neoficiální a ihned po schválení výsledkové listiny, tedy bezodkladně po dojetí každé kategorie i na webu POH.

12. Stavitelé

První kolo staví „domácí“ stavitel, druhé kolo „cizí“ dle dohody na poradě vedoucích družstev před závodem. Stavitel musí být odborně způsobilý postavit trať dle pravidel a trendů alpského lyžování v mládežnických kategoriích.
Minimální požadavky na materiál: funkční kloubové tyče 27 mm, elektronická časomíra, výsledková tabule, ozvučení cílového prostoru, B sítě
Startovní interval mezi závodníky může být/pravděpodobně bude ☺/ upraven před závodem dle povahy a délky trati .

14.Protest

Protest může být podán do 15 minut po vyhlášení neofic.výsledků a bude zpoplatněn vratnou zálohou 500.-. Bude-li protest opodstatněný, záloha 500.- se vrací.

15. Ostatní

Minimální požadavky na materiál: funkční kloubové tyče 27 mm, elektronická časomíra, výsledková tabule, ozvučení cílového prostoru, B sítě
Startovní interval mezi závodníky může být/pravděpodobně bude ☺/ upraven před závodem dle povahy a délky trati Soutěž je řízena Soutěžním výborem ve složení:
Komisař soutěže: Václav Kánský
Zástupce komisaře: Oldřich Dostál

V SLČR platí následující dokumenty, které se vztahují k organizování sportovní činnosti:
Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. č 595039825-4 (pojištění členů SLČR)
Pojistná smlouva s pojišťovnou VZP a.s. 13110000010 (úrazové pojištění členů SLČR)
Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. č. 7720631260 (odpovědnost trenérů a cvičitelů)
ČSN 01 8027 Značení a zabezpečení v zimním středisku